Verzekeringen voor midden en klein bedrijf

Naast onze klanten in de glastuinbouw adviseren wij ook bedrijven in de handel, industrie en dienstverlening. Door onze verbondenheid mét en kennis ván de diverse branches kunnen we de risico’s goed inschatten en bij schadebehandeling specifieke toegevoegde waarde bieden. 

Daarnaast kennen wij als geen ander de kwaliteiten van alle verzekeraars en kunnen u dus goed adviseren in de juiste verzekering, onafhankelijk en persoonlijk. Een goed advies is erg belangrijk, dus samen vinden wij de verzekering die het beste past bij uw bedrijf.  


Brand

 • Gebouwen
 • Inventaris/Goederen
 • Bedrijfsschade/ Reconstructie
 • Extra kosten
 • Glas
 • Elektronica
 • Kasgeld
 • Koelschade
 • Computer

Verkeer

 • Personenauto’s
 • Bestel- en vrachtauto’s
 • Goederentransport
 • Motoren en Scooters
 • Werkmaterieel
 • Vervoer eigen goederen
 • Aanhangwagens

Milieu

 • Milieuschade

Rechtsbijstand

 • Rechtsbijstand

Aansprakelijkheid

 • Aansprakelijkheid
 • Bouw & Montage
 • Collectieve inzittenden
 • WerkgeverZeker

Medisch

 • Persoonlijke ongevallen
 • Collectieve ongevallen
 • Collectieve zorgverzekeringen

Peroneel

 • Loondoorbetalingsverzekeringen
 • WGA Aanvullingsverzekeringen
 • WGA Eigen Risico Dragers verzekering


Vragen? Neem contact met ons op.


Broch & Volkering Verzekeringen, Vertrouwd in Verzekeren

Meest gestelde vragen:Verzekeringen voor midden en klein bedrijf

Voorkomen is beter dan genezen. Lees hier de meest gestelde vragen om schade te voorkomen.