Het Coronavirus en uw verzuimverzekering

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft als het aankomt op het coronavirus en uw verzuimverzekering. Want een situatie waarbij een nieuw virus (waar nog geen vaccinatie voor is) opduikt en een maatregel als quarantaine kan voorkomen, komt niet vaak voor. In welke situatie meldt u uw medewerker ziek en kunt u beroep doen op uw verzuimverzekering en wanneer niet? En hoe zit het met een thuisquarantaine?

Het coronavirus en uw verzuimverzekering
We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft als het aankomt op het coronavirus en uw verzuimverzekering. Want een situatie waarbij een nieuw virus (waar nog geen vaccinatie voor is) opduikt en een maatregel als quarantaine kan voorkomen, komt niet vaak voor. In welke situatie meldt u uw medewerker ziek en kunt u beroep doen op uw verzuimverzekering en wanneer niet? En hoe zit het met een thuisquarantaine?

Mijn medewerker is besmet met het Coronavirus.
Als blijkt dat een medewerker besmet is met het coronavirus én ziekteverschijnselen vertoont, dan moet u deze medewerker ziek melden. Daarnaast is vanaf dat moment de Wet verbetering poortwachter van toepassing. U betaalt dus het loon van uw zieke medewerker door en u volgt het normale verzuimproces of -protocol. Is uw medewerker na afloop van uw eigenrisicoperiode nog steeds ziek? Dan volgt er uitkering vanuit uw verzuimverzekering.

Mijn medewerker is ziek geworden tijdens vakantie in het buitenland.
De dagen dat uw medewerker daar ziek is tellen als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U moet het loon doorbetalen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Uw medewerker moet zich wel officieel ziek melden. Is uw medewerker tijdens verlof in het buitenland arbeidsongeschikt geworden en is dit in de EU? Dan moet uw medewerker zich aldaar binnen drie dagen melden bij een controle-instantie. Deze organisatie, vergelijkbaar met UWV, zorgt voor een medische verklaring bestemd voor de bedrijfsarts. Is uw medewerker niet in een EU-land op vakantie? Dan moet uw medewerker zich binnen drie dagen melden bij een dokter. De dokter moet dan een medische verklaring afgeven. De medische verklaring heeft de bedrijfsarts nodig.

Kan ik voor een zieke tijdelijke kracht beroep doen op mijn verzuimverzekering?
Voor mensen met een tijdelijk contract heeft u een loondoorbetalingverplichting bij ziekte tot het einde van het dienstverband. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Daarna kan de medewerker een Ziektewetuitkering aanvragen bij UWV, tenzij u eigen risicodrager bent voor de ziektewet, dan gelden andere regels.

Hoe zit het met medewerkers die in besmet gebied zijn geweest en/of in thuisquarantaine moeten blijven?
Stel: een medewerker is in een risicogebied geweest en moet bij terugkomst (op verzoek van een overheidsinstantie of een medisch deskundige) verplicht in thuisquarantaine. Maar uw medewerker heeft geen ziekteverschijnselen en het is onzeker of er sprake van een besmetting is. Dan moet er toch rekening worden gehouden met de kans hierop. De quarantainemaatregel is om die reden aan uw medewerker opgelegd en komt niet voor eigen rekening en risico van uw medewerker. Als werkgever bent u dan verplicht het loon door te betalen. Er is hier geen sprake van ziekte en u kunt hiervoor geen beroep doen op uw verzuimverzekering. Laat uw medewerker zo mogelijk thuiswerken. Is dat niet mogelijk? Dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Wordt uw medewerker in quarantaine toch ziek en zijn er de bijbehorende symptomen? Dan geldt dezelfde situatie als bij een zieke medewerker, vanaf het moment dat de ziekte is vastgesteld.

Wat als ik als werkgever een medewerker vraag in thuisquarantaine te gaan?
Kiest u er als werkgever voor om een (of meerdere) medewerker(s) uit voorzorg in thuisquarantaine te laten gaan? Bijvoorbeeld omdat uw medewerker verkoudheidsklachten vertoont? Dan komt deze voorzorgsmaatregel voor rekening en risico voor u als werkgever. Of de medewerker in dit geval wel of niet vanuit huis kan werken maakt in dit geval niet uit. De medewerker is niet arbeidsongeschikt en heeft recht op doorbetaling van loon. Er is hier geen sprake van ziekte dus u kunt hiervoor geen beroep doen op uw verzuimverzekering.

Hoe zit het als mijn medewerker kiest voor vrijwillige quarantaine?
Stel: een medewerker kiest er vrijwillig voor om in thuisquarantaine te gaan, en dit is niet nodig (dus dit is niet op verzoek van een overheidsinstantie of een medisch deskundige). Dan is uw medewerker niet ziek. U kunt dan afwegen of thuiswerken of verlof (vakantiedagen) een optie is. Is dit -door het soort werk dat uw medewerker doet- niet het geval, dan moet uw medewerker gewoon op werk verschijnen. Doet hij of zij dit niet? Dan heeft uw medewerker geen recht op doorbetaling van loon. Er is hier geen sprake van ziekte dus u kunt hiervoor geen beroep doen op uw verzuimverzekering.

Kan ik een medewerker ziek melden die thuisblijft omdat partner of kind ziek is? Of omdat een kind niet naar school of opvang kan vanwege sluiting door het coronavirus?
Nee, dan kunt u uw medewerker niet ziek melden. Uw medewerker is namelijk zelf niet arbeidsongeschikt. Het beste is om samen te kijken naar alternatieven zoals thuiswerken, opvang bij andere familieleden of een vrije dag nemen. Ook zijn er wettelijke regelingen die mogelijk een tijdelijke oplossing bieden. Zo kan een medewerker op grond van de Wet Arbeid en Zorg aanspraak maken op enkele uren (tot enkele dagen) calamiteitenverlof. Dit calamiteitenverlof zal wel slechts van korte duur zijn. In principe betaalt de werkgever het salaris door tijdens het calamiteitenverlof. In een cao of in een afsprakenovereenkomst van de ondernemingsraad kunnen hierover wel andere afspraken staan.

Neem contact op

Persoonlijke benadering is waar we voor staan. Bij ons krijgt u geen bandje aan de lijn. Maak kennis met ons team en neem vrijblijvend contact op. We helpen u graag.