Wat kunt u doen om brand te voorkomen?

Elk jaar zijn er in Nederland 103.655 (woning)branden. Voor honderden miljoenen euro's brandschade, vaak met slachtoffers en onherstelbare schade aan het milieu. Voor ons voldoende reden om dit onderwerp extra onder de aandacht te brengen.

Zijn de juiste hulpmiddelen en brandblussers voor het grijpen als het mis gaat? Is er een ontruimingsplan en wordt de vluchtroute goed aangegeven? Bent u op de hoogte van de steeds strengere eisen gesteld door de overheid? Wat zegt uw verzekering over preventievereisten? Een gespecialiseerd brandpreventie bedrijf kan u adviseren over de juiste maatregelen en producten. Wij helpen u hier graag bij.

Wat kunt u doen bij brand?

Sla alarm!

Zet direct de brandmelders in werking en laat iedereen het alarm horen.

Brandblussers en brandhaspels

Een beginnende brand kan eenvoudig bedwongen worden door de inzet van blusmiddelen.

Schuimblusser

Een schuimblusser is effectief op branden in vaste stoffen (klasse A), op vloeistofbranden (klasse B) en op elektrische apparatuur onder spanning tot 1000 Volt.

Poederblusser

Een poederblusser is geschikt voor branden in klasse A en B maar ook voor gasbranden (klasse C). Geschikt voor agrarische en industriële bedrijven en alle situaties waar nevenschade weinig problemen geeft.

Koolzuurblusser

Een koolzuurblusser of CO2 blusser is doeltreffend voor vloeistofbranden (klasse B) en beginnende branden in vaste stoffen wanneer nevenschade absoluut voorkomen moet worden.

Vetbrandblusser

Een vetbrandblusser speciaal voor branden van zeer heet frituurvet en -olie. Frituurvet ontbrandt spontaan bij 350°C en kan niet met normale blusmiddelen geblust worden.

Brandslanghaspel

Brandslanghaspels die vanuit de bouw in het pand aanwezig zijn hebben als voordeel te voorzien in een ononderbroken hoeveelheid bluswater.

Blusdeken

Een blusdeken is uitermate geschikt voor kleine beginnende branden ter grootte van een voetbal (vlam in de pan) en voor het doven van een persoon.

Noodverlichting, veiligheids- en ontruimingsplattegronden

Is het vluchtplan bij iedereen bekend? Kunnen alle aanwezigen op een veilige en snelle wijze het gebouw verlaten?

Bedrijfshulpverlening

Als de brand is geblust…

Is het vuur onder controle, maar heeft een collega letsel? Dan is het van groot belang om direct de juiste eerste hulp te kunnen verlenen. Denkt u daarom aan uw bedrijfshulpverlening, eerste hulp inrichting en EHBO-verbanddozen?

Regulier en planmatig onderhoud is essentieel!

"Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen." Danny Geijsman, Prevent Brandbeveiliging

Neem contact op

Persoonlijke benadering is waar we voor staan. Bij ons krijgt u geen bandje aan de lijn. Maak kennis met ons team en neem vrijblijvend contact op. We helpen u graag.