Preventietips

Wacht niet tot het te laat is. Neem nu stappen om later schade te voorkomen.

Persoonlijk

Preventie is mensenwerk

U kunt altijd te maken krijgen met schade. Van ongeval tot brandschade, de mogelijke gevolgen zijn er altijd zowel op persoonlijk als op financieel vlak. Ook het verzuim als gevolg van ziekte en/of ongeval heeft een niet te onderschatten impact op een onderneming. Schades kunnen niet altijd worden voorkomen maar vaak met eenvoudige maatregelen tot een minimum worden beperkt. Preventie is waar het dan om draait en voorkomen is beter dan genezen.


Broch & Volkering verzekeringen combineert al deze omstandigheden in een op maat gemaakt advies aan u. Betrokken, onafhankelijk en deskundig. Want verzekeren is mensenwerk!

preventie
5 minuten lezen

Wees beschermd tegen aansprakelijkheid

Hoe goed en vakkundig u uw werkzaamheden ook uitvoert, er kan altijd iets gebeuren. Een andere partij kan u aansprakelijk stellen voor schade. U kunt op vele manieren aansprakelijk zijn.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijven bieden niet voor alles dekking, zoals het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden en opnieuw leveren van zaken. Ook kan de opzichtuitsluiting van toepassing zijn. De meeste ongelukken gebeuren op de werkvloer. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Zorg daarom voor veilige werkomstandigheden.

Beroepsaansprakelijkheid

Bent u ondernemer in de zakelijke dienstverlening? Dan loopt u het risico om aangesproken te worden op beroepsfouten. Bijvoorbeeld een verkeerd advies of onjuiste of onvolledige informatie. Dit is niet verzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering, maar wel op een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en brancheorganisaties stellen zo een verzekering vaker verplicht.

Neem contact op voor eventuele vragen.

preventie
5 minuten lezen

Wat kunt u doen om brand te voorkomen?

Elk jaar zijn er in Nederland 103.655 (woning)branden. Voor honderden miljoenen euro's brandschade, vaak met slachtoffers en onherstelbare schade aan het milieu. Voor ons voldoende reden om dit onderwerp extra onder de aandacht te brengen.

Zijn de juiste hulpmiddelen en brandblussers voor het grijpen als het mis gaat? Is er een ontruimingsplan en wordt de vluchtroute goed aangegeven? Bent u op de hoogte van de steeds strengere eisen gesteld door de overheid? Wat zegt uw verzekering over preventievereisten? Een gespecialiseerd brandpreventie bedrijf kan u adviseren over de juiste maatregelen en producten. Wij helpen u hier graag bij.

Wat kunt u doen bij brand?

Sla alarm!

Zet direct de brandmelders in werking en laat iedereen het alarm horen.

Brandblussers en brandhaspels

Een beginnende brand kan eenvoudig bedwongen worden door de inzet van blusmiddelen.

Schuimblusser

Een schuimblusser is effectief op branden in vaste stoffen (klasse A), op vloeistofbranden (klasse B) en op elektrische apparatuur onder spanning tot 1000 Volt.

Poederblusser

Een poederblusser is geschikt voor branden in klasse A en B maar ook voor gasbranden (klasse C). Geschikt voor agrarische en industriële bedrijven en alle situaties waar nevenschade weinig problemen geeft.

Koolzuurblusser

Een koolzuurblusser of CO2 blusser is doeltreffend voor vloeistofbranden (klasse B) en beginnende branden in vaste stoffen wanneer nevenschade absoluut voorkomen moet worden.

Vetbrandblusser

Een vetbrandblusser speciaal voor branden van zeer heet frituurvet en -olie. Frituurvet ontbrandt spontaan bij 350°C en kan niet met normale blusmiddelen geblust worden.

Brandslanghaspel

Brandslanghaspels die vanuit de bouw in het pand aanwezig zijn hebben als voordeel te voorzien in een ononderbroken hoeveelheid bluswater.

Blusdeken

Een blusdeken is uitermate geschikt voor kleine beginnende branden ter grootte van een voetbal (vlam in de pan) en voor het doven van een persoon.

Noodverlichting, veiligheids- en ontruimingsplattegronden

Is het vluchtplan bij iedereen bekend? Kunnen alle aanwezigen op een veilige en snelle wijze het gebouw verlaten?

Bedrijfshulpverlening

Als de brand is geblust…

Is het vuur onder controle, maar heeft een collega letsel? Dan is het van groot belang om direct de juiste eerste hulp te kunnen verlenen. Denkt u daarom aan uw bedrijfshulpverlening, eerste hulp inrichting en EHBO-verbanddozen?

Regulier en planmatig onderhoud is essentieel!

"Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen." Danny Geijsman, Prevent Brandbeveiliging

preventie
5 minuten lezen

Voorkom ziekteverzuim met een gezonde werkplek

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Elke werkgever is verplicht (Arbowet) een RI&E op te stellen en te laten toetsen door een arbodienst. Echter, wordt er gebruik gemaakt van een branche-RI&E dan vervalt de verplichte toetsing voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Dat scheelt honderden euro’s aan kosten. Kijk op de website van uw branchevereniging of er een branche-RI&E is.

Actueel houden en niet vrijblijvend
Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen moet ook de RI&E aangepast. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn. Ieder bedrijf met personeel, dat gezamenlijk meer dan 40 uur per week werkt, moet een RI&E hebben.

En als u niets doet?
Als een inspecteur van SZW (ministerie) tijdens een controle om de RI&E vraagt en u heeft die niet dan kan u een boete worden aangezegd. Als de getoonde RI&E niet volledig is dan kan een waarschuwing worden afgegeven met de eis e.e.a. binnen 3 maanden alsnog in orde te maken.

Meer informatie over de RI&E vindt u op de website van de Rijksoverheid en op de website van RI&E steunpunt.

preventie
5 minuten lezen

Zo voorkomt u storm- en glasschade

Met een goede voorbereiding bij uw bedrijf of huis verkleint u de kans op stormschade. Storm in aantocht? Verklein de kans op stormschade aan uw kas of bedrijfspand. Wij hebben onze tips voor u op een rij gezet:

Door de grote drukte bij reparatiebedrijven hebben zij beperkte capaciteit en onvoldoende glasvoorraad, daardoor duurt het helaas langer voordat kassen definitief gerepareerd kunnen worden. Wacht niet op een kassenbouwer of een reparateur, maar start met (voorlopig) herstel van de kas. Belangrijk is wel om alleen met (voorlopig) herstel te beginnen als dat op een veilige en verantwoorde manier kan. Wilt u meer weten over wat u kunt doen na stormschade en hoe wij hierbij kunnen helpen?

Lees meer over wat te doen bij stormschade.

Glastuinbouw stormverwachting

 • Sluit deuren van uw gebouwen goed.
 • Ruim fust en losse onderdelen op. Plaats deze op een beschutte plek of in een schuur.
 • Zet de kasramen op een kleine openstand om de tijd tot dichtlopen te verkorten.
 • Denk aan de veiligheid van u en uw medewerkers.
 • Zorg dat u voldoende glasvoorraad en noodreparatiesets hebt.

Glastuinbouw tijdens de storm

 • Sluit tijdens een zware storm (vanaf windkracht 8) alle luchtramen
 • Laat schermdoek op een pakket lopen als het gewas het toelaat. Daarmee wordt schade aan het schermdoek door vallend glas beperkt. En kan het schermdoek na glasschade gebruikt worden om klimaatschade aan het gewas zo veel mogelijk te beperken.

Aan te houden glasvoorraden bij Glastuinbouw:

preventie
5 minuten lezen

Waterschade voorkomen doet u zo!

Of u nu schade heeft door regenwater, een leiding is gesprongen of u de kraan aan laat staan, waterschade is vervelend en komt meestal volledig onverwacht. Dit wilt u natuurlijk zo snel mogelijk verhelpen om van eventuele schade af te zijn. Maar wat moet u precies doen bij waterschade? En voor welke schade bent u verzekerd?

TIPS: Waterschade voorkomen doet u zo!

Voorkomen is beter dan genezen, zo ook met waterschade. Om dit voor te zijn, hebben wij een aantal tips voor u op een rij gezet.

 • Check regelmatig of goten en afvoerleidingen verstopt zitten of vies zijn en maak deze schoon.
 • Gooi geen vet in de gootsteen, deze kan verstoppen.
 • Gebruik geen heftige ontstoppingsmiddelen, deze kunnen lekkage veroorzaken.
 • Check de kwaliteit van uw voegwerk. Lekkage is hierbij namelijk niet verzekerd.
 • Bij klussen is het aan te raden om vooraf goed te checken waar de leidingen zitten.
 • Laat jaarlijks de CV-ketel controleren en onderhouden.
 • Schaf een waterstop aan voor de vaatwasser en wasmachine. Gaat u op reis of gebruikt u de apparaten voor langere tijd niet? Draai dan de waterkraan dicht.

En de grootste tip: zorg dat u de hoofdkraan weet te vinden. Als er eventueel schade plaatsvindt kunt u deze snel dichtdraaien.

Wat kunt u zelf doen bij schade?

Om de schade zo veel mogelijk te beperken, kunt u zelf alvast wat stappen ondernemen.

 • Ga zo snel mogelijk opzoek naar de oorzaak van de schade en probeer zoveel mogelijk de schade te beperken. Als u hiervoor kosten maakt, kunt u deze ook opnemen bij het melden van de schade. Let wel; er moet voor de verzekering duidelijk zijn waar de schade veroorzaakt is.
 • Maak direct foto’s van de schade. Stuur deze foto’s mee als u de schade meldt.
 • Noteer de datum en tijd van wanneer de schade is ontstaan.
 • Bij schade aan een huurpand is het aan te raden om direct contact op te nemen met de verhuurder. Hij/zij is namelijk verantwoordelijk voor het afsluiten van de opstalverzekering.
 • Bij schade aan eigen spullen neemt u contact op met uw verzekeringstussenpersoon of uw inboedelverzekeraar.
 • Broch & Volkering Verzekeringen beantwoord uw vragen over waterschade en uw opstal- en inboedelverzekering graag.

Verzekerd of niet?

Om ervoor te zorgen dat u niet in één keer voor alle kosten hoeft op te draaien, kunt u een zakelijke of particuliere opstal- en/of inboedelverzekering  afsluiten.

In de meeste gevallen krijgt u de schade vergoedt als:

 • De schade is ontstaan door regenwater wat binnen is gelopen in het pand.
 • Een leiding is gesprongen.
 • Binnenshuis iets kapot is gegaan waardoor schade aan het pand is ontstaan.

Neem contact op

Persoonlijke benadering is waar we voor staan. Bij ons krijgt u geen bandje aan de lijn. Maak kennis met ons team en neem vrijblijvend contact op. We helpen u graag.