Voorkom ziekteverzuim met een gezonde werkplek

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Elke werkgever is verplicht (Arbowet) een RI&E op te stellen en te laten toetsen door een arbodienst. Echter, wordt er gebruik gemaakt van een branche-RI&E dan vervalt de verplichte toetsing voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Dat scheelt honderden euro’s aan kosten. Kijk op de website van uw branchevereniging of er een branche-RI&E is.

Actueel houden en niet vrijblijvend
Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen moet ook de RI&E aangepast. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn. Ieder bedrijf met personeel, dat gezamenlijk meer dan 40 uur per week werkt, moet een RI&E hebben.

En als u niets doet?
Als een inspecteur van SZW (ministerie) tijdens een controle om de RI&E vraagt en u heeft die niet dan kan u een boete worden aangezegd. Als de getoonde RI&E niet volledig is dan kan een waarschuwing worden afgegeven met de eis e.e.a. binnen 3 maanden alsnog in orde te maken.

Meer informatie over de RI&E vindt u op de website van de Rijksoverheid en op de website van RI&E steunpunt.

Neem contact op

Persoonlijke benadering is waar we voor staan. Bij ons krijgt u geen bandje aan de lijn. Maak kennis met ons team en neem vrijblijvend contact op. We helpen u graag.