Waarom is die AOV zo belangrijk?

Slechts 21,9% van de ZZP’ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Ondernemers hebben vaak redenen genoeg om géén AOV af te sluiten, maar heeft u de risico’s goed afgewogen?

Slechts 21,9% van de ZZP’ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Ondernemers hebben vaak redenen genoeg om géén AOV af te sluiten, maar heeft u de risico’s goed afgewogen?

Als zelfstandige draagt u zelf het risico


Wanneer u onverhoopt ziek wordt als zelfstandig ondernemer krijgt u niet doorbetaald.
Het enige vangnet van de overheid is de bijstand.
U komt alleen voor de bijstand in aanmerking wanneer u geen vermogen bezit. Heeft u wel vermogen en raakt u langdurig arbeidsongeschikt, dan zult u daarop eerst moeten interen voordat u aanspraak op de bijstand kunt doen. Dat geldt eventueel ook voor de door u in eigen beheer opgebouwde pensioenreserve (oudedagsreserve) of de overwaarde van uw huis.
Een goede AOV geeft een stabiel inkomen in tijden van ziekte.

Ook u kan ziek worden

We gaan er allemaal gemakshalve vanuit dat we niet ziek worden. Maar wat als dit onverhoopt toch wel gebeurt?
Ook de ZZP’er wordt wel eens ziek en kan gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raken. Hoe vangt u de terugval in inkomen op? 
En niet geheel onbelangrijk; is de financiële buffer voldoende wanneer u langere tijd uit de running bent?

De hoogte van de premie

De premie voor de AOV is fiscaal aftrekbaar van de Inkomstenbelasting. Over eventuele uitkeringen in de toekomst dient wel inkomstenbelasting te worden betaald.

Een AOV is te beëindigen

Mocht de financiële situatie wijzigen en de AOV niet meer nodig of gewenst zijn, dan kunt u de AOV tussentijds beëindigen of aanpassen naar de actuele situatie.

Het is belangrijk om doelstellingen en wensen in kaart te hebben, mocht u toch arbeidsongeschikt raken. Wij kunnen u als onafhankelijk adviseur helpen een passende oplossing te zoeken tegen een scherpe premie. Wij vergelijken verschillende verzekeraars op premie en voorwaarden.

Neem contact op

Persoonlijke benadering is waar we voor staan. Bij ons krijgt u geen bandje aan de lijn. Maak kennis met ons team en neem vrijblijvend contact op. We helpen u graag.