Wat is een RI&E en waarom mag deze niet ontbreken in uw bedrijf?

Een risico-inventarisatie en -evaluatie beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek voor u en uw medewerkers.

Ook staat hierin vermeld welke maatregelen een werkgever neemt om risico’s te verminderen. 

Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbo-deskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgesteld. Daarnaast staat in het Plan Van Aanpak beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om geconstateerde risico’s aan te pakken. Ook moeten voorgaande arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen in het RI&E.  

Als arbeidsomstandigheden wijzigen in uw bedrijf is het verplicht om ook de RI&E aan te passen. Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld zijn dat er een uitbreiding plaatsvindt van uw dienstenpakket, een grote verbouwing of andere taken in het dienstverband van uw medewerkers. 

 

Zorg voor een RI&E

Wees er tijdig bij om een afspraak te maken voor een RI&E. Als een inspecteur langskomt tijdens een controle kunt u een boete worden aangezegd. 


Neem contact op

Persoonlijke benadering is waar we voor staan. Bij ons krijgt u geen bandje aan de lijn. Maak kennis met ons team en neem vrijblijvend contact op. We helpen u graag.